Good4Trust.org Üretici Niyet Belgesi

Bu işletme güven, iyilik, paylaşma, işbirliği ve birlikte hak etme değerlerini gözetir. Good4Trust.org üreticisi olarak, insan, toplum ve doğanın haklarını öne çıkarmayı temel ilke edindik. Bu nedenle üretim ve hizmetlerimizde aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeye niyetliyiz, bunun için çalışıyoruz.

Hammadde, malzeme ve diğer girdilerin seçimi: Doğa ile uyumlu üretim süreçleri ile sosyal açıdan adaletli biçimde elde edildiğine dikkat etmek. Ürün ve hizmetlerimizi üretirken kullandığımız hammadde, malzeme ve diğer girdileri seçerken ve alırken, ödediğimiz fiyatın dışında oluşan toplumsal ve doğal bedelleri de dikkate almak. Maliyetlerin yanı sıra doğal ve toplumsal bedelleri de düşürmek üzere sürekli çalışmak.

Üretim yöntemi seçimi: Ürün ve hizmetlerimizi üretirken ve üretim için gereken üretim yöntemini belirlerken insanların arzularına uygun bir çalışma ortamı oluşturmak, en az düzeyde enerji ve doğal varlık kullanmak, çıktıların mümkün ise atık kavramından uzak ve dönüştürülebilir olmasını sağlamak, insan, toplum ve doğa haklarını gözetir olanlarını tercih etmek.

Üretim yeri seçimi: Ürün ve hizmetlerimizi ürettiğimiz yeri seçerken bu yerin gerek toplumsal, gerekse de doğal çevresi ile uyum içinde ve onların varlığını destekleyici olmasına özen göstermek.

Çalışma koşulları ve ücret politikaları: Ürün ve hizmetlerimizi birlikte ürettiğimiz çalışanlarımızın arzu ettikleri sağlıklı bir çalışma ortamında, kendilerine uygun çalışma saatleriyle, adil bir ücret politikası ile çalışmalarını sağlamak; bunları kendilerine sunarken adaletli davranmak.

Yönetimde etik: Ürün ve hizmetlerimizi ürettiğimiz kuruluşumuzu yönetirken hak etmediğimiz herhangi bir gelir, ayrıcalık, avantaj ve benzeri unsurları elde etmeye kalkışmamak ve ahlak ve hukuka aykırı talepleri karşılamamak.

Tedarik zincirinde doğanın, toplum ve insanın haklarını tanıma: Ürün ve hizmetlerimizi üretirken temin ettiğimiz tüm malzeme ve hizmetlerin yer aldığı tedarik zincirimizin tüm halkalarında toplumsal ve doğal bedelleri en aza indirmeye özen göstermek. Bu zincir içindeki her türlü insan, toplum ve doğa hakkı ihlalinin farkında olarak, bu durumun düzeltilmesi yönünde girişimlerde bulunmak, gerektiğinde tedarik zincirinde değişiklikler yapmak.

Üretimde döngü yönetimi: Üretim yöntemleri, ürün, hizmet üretim donanımı seçilir ve kurulurken, insan ve doğanın haklarını ihlal eden herhangi bir atığın serbestçe doğaya bırakılmasını engellemeye çalışmak. Bunu sağlamak için gerekli yatırımları yapmak.

Kullanım sonrası atıklar: Ürettiğim ürün ve hizmetler türeticiler tarafından kullanıldıktan sonra ortaya çıkabilecek doğa ile uyumlu olmayan atıkları en aza indirmek için gerekli ürün tasarımlarını yapmak ve bunları sürekli programlarla iyileştirmek ve dönüştürmek.

Tanıtım: Ürettiğimiz hizmet ve ürünleri türeticilere tanıtırken ürünün temel işlevlerine, ekonomisine ve türeticiye pratik yararları ile ürün ve hizmetlerin insan, toplum ve doğa haklarına uyumu gibi noktalara vurgu yapmak. Tüm bu bilgileri nesnel verilere dayanarak vermek, tanıtımda toplum ve doğa haklarına zarar verecek işlem ve eylemler ile bu yöndeki görsel ve işitsel malzemeyi kullanmamak. Toplumu daha fazla kullanmaya özendirici mesajlar vermemek.

Bu belge ile yukarıdaki ilkeleri hayata geçirme yönündeki güçlü niyet ve irademizi ve bu konuda her yıl gelişme göstereceğimize olan inancımızı ifade ediyoruz.

Kuruluş Ünvanı: ______________________________

Tarih : ____/____/20__

İmza: ___________________________

Bir Cevap Yazın

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: